Статистики (прв и втор јавен повик)

Во овој дел може да се информирате за досегашните резултати од објавените јавни повици и нивната реализација